Đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

THÔNG BÁO

Các sinh viên còn nợ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP liên hệ văn phòng Khoa KT-QT-DL A6.5 để đăng ký thực tập lại.

Thời gian đăng ký bắt đầu từ ngày 14/8/2017.

Trân trọng./.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ SĐT: 02862 579 923 (Gặp Cô Huyền)