KH 105-12.10.20 Kế hoạch Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp Năm học 2019-2020.

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (KH 105- 12.10.20.pdf)KH 105- 12.10.20.pdf

Quyết định công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng hệ chính quy.

Vui lòng xem file đính kèm.

Công nhận TN Sinh viên Cao Đẳng hệ chính quy Khóa 12,13 đợt tháng 62020

Vui lòng xem file đính kèm.

QĐ 03; 04 ngày 09.01.2020 Công nhận tốt nghiệp sinh viên Cao đẳng chính quy hệ tín chỉ và Khóa 13 (2017-2019) đợt tháng 1/2020

Vui lòng xem file đính kèm.

Quyết định số 106/QĐ-CĐKTCN ngày 14/9/2019 Công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng hệ chính quy Khóa 13 (2017-2019) - Đợt tháng 9/2019 và Quyết định số 107/QĐ-CĐKTCN ngày 14/9/2019 Công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng chính quy hệ tín chỉ đợt tháng 9/2

Vui lòng xem file đính kèm.

Quyết định số 96/QĐ-CĐKTCN ngày 22/8/2019 Công nhận tốt nghiệp sinh viên CĐCQ Khóa 13 (2017-2019) - Đợt 2 tháng 8/2019 và Quyết định số 97/QĐ-CĐKTCN ngày 22/8/2019 Công nhận tốt nghiệp sinh viên CĐCQ hệ tín chỉ đợt tháng 8/2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (scan0204.pdf)scan0204.pdf
Download this file (scan0205.pdf)scan0205.pdf

Quyết định số 89/QĐ-CĐKTCN ngày 08/8/2019 về việc Công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng hệ chính quy Khóa 13 (2017-2019) đợt Tháng 8/2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (scan0191.pdf)scan0191.pdf

Danh sách dự kiến tốt nghiệp sinh viên cao đẳng Khóa 13 đợt tháng 7/2019

Sinh viên kiểm tra và phản hồi về phòng đào tạo trước ngày 03/8/2019.

Attachments:
Download this file (DS DK TN K13.pdf)DS DK TN K13.pdf

Quyết định số 72/QĐ-CĐKTCN ngày 26/7/2019 về việc Công nhận tốt nghiệp sinh viên cao đẳng chính quy hệ tín chỉ Khóa 12 (2016-2019) đợt tháng 7/2019

Vui lòng xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (scan0179.pdf)scan0179.pdf

Danh sách dự kiến sinh viên cao đẳng Khóa 12 được xét công nhận tốt nghiệp

Sinh viên phản hồi trực tiếp tại Phòng Đào tạo

Thời hạn phản hồi đến ngày 22/7/2019.