Điều chỉnh - Lịch thi kết thúc môn HKI đợt 3 năm học 2017-2018 (bù ngày tránh bão)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (bosung_bao.pdf)bosung_bao.pdf

Lịch thi lần 2 Khóa 13 cập nhật ngày 22/12/2017

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (THILAi2.pdf)THILAi2.pdf

Lịch thi lần 2 Sinh viên Khóa 13 các môn chung Đợt 1 Học kì I Năm học 2017 - 2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi kết thúc môn HKI đợt 3 của sinh viên C11,C12 và lớp học lại

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (HK1_dot3_KT-QT-DL.pdf)HK1_dot3_KT-QT-DL.pdf

Lịch thi bổ sung lớp C12VP1 Môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (c12vp21.pdf)c12vp21.pdf

Điều chỉnh lịch thi lớp C11TM1, C11MK1, C12TC1

Nội dung điều chỉnh :

+ Marketing công nghiệp Gv: Trần Thi Ý Nhi Lớp C11Mk1 thi ngày  25/11/2017 thứ 7 ca 2 phòng A5.3 đồi ngày thi --->9/12/2017 thứ 7 ca 2  phòng B4.5

+ Quản trị nguồn nhân lực GV: Trần Văn Của  Lớp C11TM1 thi ngày 24/11/2017 thứ 6 ca 3  phòng A5.3  đổi ngày thi --> 24/11/2017 thứ 6 ca 2 Phòng A5.3

+ Xác suất thống kề Gv: Lê Trung San lớp C12TC1 thi ngày 17/11/2017 thứ 6  ca 3 phòng B4.1 đổi ngày thi --> 22/11/2017 thứ 4 ca 3 phòng B4.9

Sinh viên vui lòng xem tập tin đính kèm ! 

Lịch thi điều chỉnh môn xác suất thống kê lớp C12TC1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (C12TC1.pdf)C12TC1.pdf

Lịch thi bổ sung môn Thuế , Quản trị nguồn nhân lực đợt 2 hk1 (2017- 2018) C11TM1, C11QQ1, C11MK1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (Thue_Quantri.pdf)Thue_Quantri.pdf

Lịch thi kết thúc môn HKI ( 2017 - 2018 ) đợt 2 Khóa C11,12,13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Điều chỉnh lịch thi kết thúc môn HKI ( 2017 - 2018 ) môn chăm sóc khách hàng C11NA2,C11NA1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (C11NA1,C11NA2.pdf)C11NA1,C11NA2.pdf