Danh sách và lịch thi lại lần 2 khóa 13

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

lịch thi lần 2 Khóa 13 học kì I (17-18)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi điều chỉnh hình thức thi vấn đáp vận tải và bảo hiểm ngoại thương C11QQ1- C12QQ1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C11QQ-C12QQ.pdf)C11QQ-C12QQ.pdf

Lịch thi điều chỉnh môn Quản trị khách sạn C11KS1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (dc_C11kS1.pdf)dc_C11kS1.pdf

Điều chỉnh lịch thi môn Thẩm định dự án C11NL

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi điều chỉnh môn Thư tín thương mại C11VP1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (C11VP1_ DC (1).pdf)C11VP1_ DC (1).pdf

Lịch thi môn Anh van chuyen nganh khoa 11,12 HKII (2016 - 2017)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (BM-NN (1).pdf)BM-NN (1).pdf

lịch thi HKII đợt 2 (2017 - 2018) của C11,C12

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (KT.pdf)KT.pdf

Điều chỉnh lịch thi Anh văn 2 khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (DOC121103.pdf)DOC121103.pdf

Lịch thi HK2 C11,C12 đợt 1 Năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (KT-QT-DL.pdf)KT-QT-DL.pdf