Lịch thi chính thức C13 - HK2

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi HK2 (2018-2019) - khóa 12

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2018-2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Điều chỉnh lịch thi C12NA1

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (C12NA1.pdf)C12NA1.pdf

Lịch thi khóa 14 - học kỳ 1 (2018-2019)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Điều chỉnh lịch thi C12KS.LH

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi chính thức Khóa 13

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi HK1 - khóa 12

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điều chỉnh lịch thi môn Chính trị 2_khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Lịch thi kết thúc môn chung khóa 13_HK1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.