Lịch thi toan cao cap

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi môn nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối lớp HL

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Attachments:
Download this file (HLC12-13TC.pdf)HLC12-13TC.pdf

Lịch thi điều chỉnh Toán Kinh tế và lịch thi môn Đường lối

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (Lich thi HLC12-HK3.pdf)Lich thi HLC12-HK3.pdf

Điều chỉnh lịch thi lần 2 HK2 (2018-2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi lần 2 HK2 (2018-2019) C13.14

Vui lòng xem file  đính kèm.

Trân trọng.

Thông báo v/v thi lần 2 HK2 khóa 13-14 (2018-2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi kết thúc môn HLC12

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2018-2019)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng

Lịch thi HK2 (2018-2019) khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh lịch thi lớp C13NL1, C13VP1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.