Lịch thi HK2 Khóa 14-15 (Điều chỉnh)

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi HK2(2019-2020) khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi HK2(2019-2020) khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2019-2020) khóa 14.15

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi lớp HLC12- Môn quản trị cung ứng dịch vụ

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (HLC12 (1).pdf)HLC12 (1).pdf

Lịch thi Lần 2 các môn chung HK1 năm học 2019-2020 đối với sinh viên cao đẳng Khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (LICH THI LAN 2_C15.pdf)LICH THI LAN 2_C15.pdf

Lịch thi HK1(2019-2020) Khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh lịch thi môn xây dựng thực đơn lớp C14CB1,C14NA1

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi HK1(2019-2020)_khóa 14

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Lịch thi Chính trị 2 _ lớp C14KS.TC

Vui lòng xem fle đính kèm.

Attachments:
Download this file (Chinhtri2_C14KS.TC.pdf)Chinhtri2_C14KS.TC.pdf