Lịch thi đợt 1 khóa 16 (môn chung)

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi bổ sung lần 2 HK2 (2019-2020)

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi lần 2 HK2 (2019-2020)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điều chỉnh lịch thi môn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch lớp C15LH1

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (HK3_C15LH.pdf)HK3_C15LH.pdf

Lịch thi HK3(2019-2020)

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi lớp HLC14 - Môn An ninh khách sạn

Vui lòng xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (An ninh KS.pdf)An ninh KS.pdf

Điều chỉnh lịch thi môn Marketing DL

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi bổ sung môn Quản lý bếp lớp C14CB1

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi bổ sung HK1 môn Chính trị 1 Khóa 15

Vui lòng xem file đính kèm.

Lịch thi HK2 - Khóa 14 và 15 - Cập nhật mới 08.5.2020

Vui lòng xem file đính kèm.