Điều chỉnh lịch thi môn Toán kinh tế lớp học lại

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: lịch thi điều chỉnh sớm hơn lịch thi đã phát hành.

Lịch thi Tâm lý học, Nguyên lý kế toán & Toán kinh tế lớp học lại học kỳ hè

Sinh viên xem nội dung đính kèm.