Lịch thi XÁC SUẤT THỐNG KÊ lớp học lại

Sinh viên xem file đính kèm.

 

Lịch thi Anh văn lớp C13MC15

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I (17-18) khóa 13

Sinh viên xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (Lich thi K13.pdf)Lich thi K13.pdf

Điều chỉnh lịch thi môn Toán kinh tế lớp học lại

Sinh viên xem file đính kèm.

Lưu ý: lịch thi điều chỉnh sớm hơn lịch thi đã phát hành.

Lịch thi Tâm lý học, Nguyên lý kế toán & Toán kinh tế lớp học lại học kỳ hè

Sinh viên xem nội dung đính kèm.