Điều chỉnh lịch thi môn Thẩm định dự án C11NL

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.