Lịch thi điều chỉnh C16

Vui lòng xem file đính kèm.