Lịch thi đợt 1 khóa 16 (môn chung)

Vui lòng xem file đính kèm.