Lịch thi chính thức C13 - HK2

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.