Lịch thi chính thức Khóa 13

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.