Lịch thi HK1 - khóa 12

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.