Điều chỉnh lịch thi môn Chính trị 2_khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.