QĐ 236_BGH: Quyết định V/v quy định điều kiện tổ chức lớp học phần học lại, học cải thiện theo học chế tín chỉ.

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.

Attachments:
Download this file (QD 236_13.11.17.pdf)QD 236_13.11.17.pdf