Thông báo khai giảng lớp Tin học ứng dụng CNTT Cơ bản, nâng cao

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.