THỜI GIAN BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NH 2018 - 2019

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (scan0462.pdf)scan0462.pdf