Tuyển dụng vị trí nhân viên bán hàng qua điện thoại

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.