TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI & HỘI NGHỊ GLORIOUS

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.