Tuyển thực tập sinh

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.