đề cương ôn tập và câu hỏi gợi ý rung chuông vàng (tham khảo)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.