Lịch thi kết thúc môn HKI đợt 3 của sinh viên C11,C12 và lớp học lại

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (HK1_dot3_KT-QT-DL.pdf)HK1_dot3_KT-QT-DL.pdf