Lịch thi kết thúc môn HKI ( 2017 - 2018 ) đợt 2 Khóa C11,12,13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm./.