Lịch thi Toán tài chính lớp học lại HKIII (2016 - 2017)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LỚP C10TC1

1. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

2. Trần Thị Nhật Lệ

3. Nguyễn Thị Trúc Quyên

4. Nguyễn Thị Phương Thảo

5. Phạm Gia Toàn

6. Phan Thị Yến

Sinh viên xem lịch thi theo nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (ToanTaiChinh.pdf)ToanTaiChinh.pdf