Lịch thi lần 2 Học kỳ 2 Năm học 2017-2018 Cao đẳng Khóa 13

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.