Điều chỉnh lịch thi môn kỹ năng mềm và quan hệ công chúng | Khóa 13 | HK2

Sinh viên vui lòng xem file đinh kèm.

Trân trọng./.