Điểm chuyên cần & giữa kỳ học phần Nguyên lý kế toán lớp C10KC,KK,TC

Sinh viên xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (New Doc 2017-06-27.pdf)New Doc 2017-06-27.pdf