Điểm thi HKII (2017 - 2018) (Du lịch - QTKD - TCNH)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.