Điểm thi khóa 12 HKII (2016 - 2017)

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

Attachments:
Download this file (Diem thi Khoa 12.pdf)Diem thi Khoa 12.pdf

Điểm thi khóa 11 HKII (2016 - 2017)

Sinh viên xem nội dung đính kèm./.

Điểm thi khóa 10 HKII (2016-2017) đợt 1

Sinh viên vui lòng xem nội dung đính kèm.

Attachments:
Download this file (Khoa 10 Khoa QTKD.pdf)Khoa 10 Khoa QTKD.pdf