Điểm thi HKI (2017 - 2018) - Quản trị kinh doanh

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKI (2017 - 2018) - bộ môn Lữ hành - NH-KS

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKII (2017 - 2018) - Bộ môn Kế toán + TC-NH

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi HKI (2017 - 2018) C11NA1,C12NA2

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

ĐIỂM THI HKII (2017 - 2018)

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Diem thi HK1 - 17-18 - Khoa 11-12- Du lịch (4)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Diem thi HK1 - 17-18 - Khoa 11-12-TCNH (4)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Diem thi HK1 - 17-18 - Khoa 11-QTKD (4)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Attachments:
Download this file (Diem thi Khoa 11.pdf)Diem thi Khoa 11.pdf

Điểm thi đợt 3 - HK1 - 17-18 - Khóa 11-12 - Bộ Môn TCNh (3)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Điểm thi đợt 3 - HKI (2017 - 2018) Bộ môn Du lịch (3)

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.