Điểm thực tập cuối khóa hoc lại - Khoa 12-13

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HK2 - 18-19 - Lần 2 - Khóa 13+14

Vui lòng xem file đính kèm

Diem thi va Phieu ban giao diem HK3-18-19 và Diem thi lai lan 2 - HK2 -18-19

Vui lòng xem file đính kèm.

Diem thuc tap tot nghiep C13 NH-KS

Vui lòng xem file đính kèm.

diem thuc tap tot nghiep Khoa 12-13 va BS môn Quan hệ công chúng

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thực tập (2018 - 2019)

Vui lòng xem file đính kèm.

P/s: Sinh viên rớt thực tập đăng ký thực tập lại tại Văn phòng Khoa trước ngày 06/7/2019

Điểm thi môn học lại C12

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2018 - 2019) - 30-5

Vui lòng xem file đính kèm.

Điểm thi HKII (2018-2019) - cập nhật 25.5.2019

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Điểm thi lại lần 2 Khóa 13 - HKI 18-19

Vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.