Điểm thi HKI lần 2 (2017 - 2018) - QTKD

Sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.