Thông báo V/v mở lớp học lại HKI (17 - 18)

THÔNG BÁO

Sinh viên đã đăng ký mở lớp học lại những học phần sau:

1/ Toán kinh tế (45 tiết)

2/ Toán cao cấp (45 tiết)

3/ Quản trị du lịch MICE (45 tiết)

4/ Nguyên lý kế toán (60 tiết)

 

Sinh viên vui lòng liên hệ VP Khoa để nhận phiếu kết quả đăng ký và đóng học phí.

Sau khi sinh viên hoàn tất học phí đúng quy định, lớp học sẽ được bắt đầu.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp tại VP Khoa A6.5.

Trân trọng./.