THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC LẠI

THÔNG BÁO

Hiện nay các môn học sau được phép mở lớp học lại:

1. Kỹ năng thuyết trình

2. Anh văn 1

3. Anh văn 2

4. Anh văn 3

Sinh viên còn nợ những môn trên vui lòng liên hệ văn phòng Khoa A6.5 để đăng ký học trả nợ. Thời hạn đăng ký trong vòng 02 tuần.