Danh sách các lớp học phần học chung Học kỳ 3 Năm học 2013 - 2014

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Phiếu đăng ký các  lớp học phần học chung học kỳ 3, năm học 2013 - 2014

Lịch trình học vụ Học kỳ 3 năm học 2013-2014 cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chính quy.

Xem tập tin đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 18_04.4.14.pdf)TB 18_04.4.14.pdf

Danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành Quản trị thương mại Khoá 8 bắt đầu thực hiện từ Học kỳ 1 Năm học 2014 - 2015

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách các lớp sinh viên ngành Công nghệ thông tin Khoá 8 bắt đầu thực hiện từ Học kỳ 1 Năm học 2014 - 2015

VUi lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách lớp và chuyên ngành Khoá 8 Ngành Kế toán, Ngành Tài chính - Ngân hàng bắt đầu thực hiện từ Học kỳ 1 Năm học 2014 - 2015

Vui lòng xem tập tin đính kèm

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
2962480
Today
Yesterday
This Month
All days
488
1281
4599
2962480

Server Time: 2021-03-04 16:51:17