Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014 - phần 4

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

271580

Vật lý

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

271760

 

Xác suất thống kê

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

3

281280

Anh văn 1

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

4

 

281293

 

Anh văn 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

281293

Anh văn 2

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

6

 

281710

 

Anh văn 3

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

281710

Anh văn 3

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

281710

 

 Anh văn 3

 

03

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

281710

Anh văn 3

04

Xem tại đây

Xem tại đây

 

10

 

281785

 

Anh văn 4

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

291301

Đường lối cách mạng của

Đảng Cộng Sản Việt Nam

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

 

291325

 

 

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

 

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

13

 

291327

 

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

291327

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

291690

 

Pháp luật đại cương

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

16

291845

Tư tưởng Hồ Chí Minh

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

17

 

371500

 

Giáo dục quốc phòng (TC)

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

18

471500

Toán kinh tế

(dành cho SV liên thông)

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

19

 

471550

 

Toán cao cấp

(dành cho SV liên thông)

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

Xem phần 3                                                       Hết                                                                                      

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
3031652
Today
Yesterday
This Month
All days
2953
1320
21568
3031652

Server Time: 2021-04-13 13:30:38