Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014 - phần 3

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

215939

Văn hóa ẩm thực

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

 221869

 

Tin học đại cương

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

3

231258

Điện tử công nghiệp

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

4

 

241327

 

Cơ học kết cấu

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

241403

Đồ án kết cấu bê tông

cốt thép 1

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

6

 

241451

 

Kết cấu bêtông cốt thép 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

241460

Kiến trúc dân dung và công nghiệp

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

241770

 Tin học trong kết cấu xây dựng

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

241936

Vật liệu cơ khí

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

10

 

271240

 

Giáo dục quốc phòng - an ninh

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

271375

Toán cao cấp (KT)

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

271375

 

 

Toán cao cấp (KT)

 

 

02

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

13

 

271376

 

Toán cao cấp (CN)

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

271445

 Toán kinh tế

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

271580

 

Vật lý

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

Xem phần 2                                                                                                                   Xem tiếp                                                                                                                                   

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
3031704
Today
Yesterday
This Month
All days
3005
1320
21620
3031704

Server Time: 2021-04-13 13:57:53