Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014 - phần 2

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

211708

Thanh toán quốc tế

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

 211773

 

 Thuế

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

3

211773

Thuế

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

4

 

211794

 

 Tín dụng ngân hàng

 

02

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

215129

 Hành vi tổ chức

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

6

 

215402

 

 Kỹ năng thuyết trình

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

215402

Kỹ năng thuyết trình

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

 215442

 

 Luật lao động

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

215442

Luật kinh doanh

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

10

 

215463

 

 Marketing dịch vụ

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

215506

 Nghiệp vụ lễ tân

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

215618

 

 

  Phân tích hoạt động doanh nghiệp

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

13

 

215657

 

Quản trị kênh phân phối

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

215716

 Quản trị kinh doanh lưu trú

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

215764

 

 Quản trị nhà hàng

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

Xem phần 1                                                                                                                                        Xem tiếp

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
3031750
Today
Yesterday
This Month
All days
3051
1320
21666
3031750

Server Time: 2021-04-13 14:21:42