Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

211029

Anh văn chuyên ngành kế toán 2

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

 211044

 Anh văn chuyên ngành tài chính 2

01 

 

Xem tại đây 

 

 

Xem tại đây

 

 

3

211108

Kế toán Excel

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

 4

 

211160

 

 Kế toán tài chính 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

211165

 Kế toán tài chính 3

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

 6

 

211166

 

Kế toán tài chính 4

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

211230

Kinh tế lượng

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

211305

 Nghiệp vụ ngân hàng

thương mại 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

211349

Nguyên lý thống kê

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

 10

 

211358

 

 Nguyên lý thực hành bảo hiểm

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

211398

 Phân tích báo cáo tài chính

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

211424

 

 Phân tích rủi ro

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

 13

 

211636

 

 Tài chính doanh nghiệp 1

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

211640

 Tài chính doanh nghiệp

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

211648

 

 Tài chính doanh nghiệp 3

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

                                                                                                                                                             Xem tiếp

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
3031724
Today
Yesterday
This Month
All days
3025
1320
21640
3031724

Server Time: 2021-04-13 14:09:14