Danh sách sinh viên cần bổ sung hồ sơ

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Danh sách sinh viên Khóa 6,7,8,9,10 cần bổ sung hồ sơ

Vui lòng xem file đính kèm!

Dữ liệu được cập nhật ngày 18/8/2015.

Danh sách sinh viên khóa 10 cần bổ sung hồ sơ

Các giấy tờ bổ sung bằng bảng photo có công chứng trừ lý lịch sinh viên
Sinh viên ghi tên lớp và mã sinh viên vào giấy tờ bổ sung
Hạn cuối nộp bổ sung hồ sơ ngày 14/3/2015

Dữ liệu cập nhật ngày 06/01/2015

Vui lòng xem file đính kèm

Danh sách sinh viên học sinh thiếu hồ sơ sinh viên học sinh

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Danh sách sinh viên khóa 8, khóa 9 cần bổ sung hồ sơ

Các giấy tờ bổ sung bằng bảng photo

có công chứng trừ lý lịch sinh viên

Sinh viên ghi tên lớp và mã sinh viên vào giấy tờ bổ sung
Dữ liệu cập nhật ngày 24/12/2014
Vui lòng xem tập tin đính kèm

 

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

CỐ VẤN HỌC TẬP

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
1207812
Today
Yesterday
This Month
All days
113
807
13901
1207812

Server Time: 2017-07-22 03:51:19