Thời khóa biểu (chính thức) HK2 Năm học 2016-2017 Khóa CL15,CL16

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu các lớp liên thông CL16 đợt tháng 10-2016

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu chính thức các lớp liên thông CL16 (thời gian bắt đầu học 19/9/2016)

Vui lòng xem tập tin đính kèm!

Điều chỉnh TKB lớp CL15KT1,CL15KT2

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Thời khóa biểu chính thức các lớp liên thông CL15 (thời gian bắt đầu học 19/9/2016)

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

CỐ VẤN HỌC TẬP

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
1208719
Today
Yesterday
This Month
All days
404
616
14808
1208719

Server Time: 2017-07-23 17:45:37