Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
TKB lớp C14NHA1 HK1 (2019-2020) Viết bởi Nguyen Thi Thanh Thuy 114
TKB học kỳ 1 (2019-2020) khóa 14 Viết bởi Nguyen Thi Thanh Thuy 166
TKB học lại C12KT_học kỳ 2 (2018-2019) Viết bởi Nguyen Thi Thanh Thuy 134
TKB học kỳ 3 (2018-2019) Viết bởi Nguyen Thi Thanh Thuy 367
TKB_Lớp C13TA1_học kỳ 3 (2018-2019) Viết bởi Nguyen Thi Thanh Thuy 151
Điều chỉnh TKB học kỳ 2 (C12KS-LH-NA, C12QQ-TM, C13QQ-TM) Viết bởi Nguyen Thi Thanh Thuy 193
Điều chỉnh TKB lớp C13LH1_C13NL1_C13VP1 Viết bởi Nguyen Thi Thanh Thuy 231
TKB_học kỳ II (2018-2019) Viết bởi Nguyen Thi Thanh Thuy 554
Điều chỉnh TKB các lớp C13TM1_C14KT1 Viết bởi Nguyen Thi Thanh Thuy 304
Điều chỉnh TKB_C12LH1 Viết bởi Nguyen Thi Thanh Thuy 267

Page 1 of 2

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Đăng nhập

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
1999801
Today
Yesterday
This Month
All days
395
1117
37376
1999801

Server Time: 2019-07-24 05:57:58