TB: Tổ chức các lớp học phần học kỳ 3 NH: 2014-2015 - Đợt 3

Xem tập tin đính kèm

Attachments:
Download this file (thong bao (2).png)thong bao (2).png

Thời Khóa biểu lớp học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh học kỳ 3 năm học 2014-2015

Xem file đính kèm.

Điều chỉnh giảng viên giảng dạy học kỳ 3 năm học 2014-2015

Xem file đính kèm.

TB: Tổ chức các lớp học phần học kỳ 3 - NH: 2014-2015 - Đợt 2

Xem tập tin đính kèm

TB: Tổ chức các lớp học phần học kỳ 3 - NH: 2014-2015- Đợt 1

Xem tập tin đính kèm
Attachments:
Download this file (scan0018.png)scan0018.png

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

CỐ VẤN HỌC TẬP

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
1246297
Today
Yesterday
This Month
All days
460
562
14183
1246297

Server Time: 2017-09-25 18:20:25