TKB học kỳ 1 - Lớp C14HAN1

SV xem file đính kèm.

Thông báo Lịch thi lần 2 học kỳ 2-Năm học 2017-2018 Khóa 13 (Trung cấp)

Vui lòng xem đính kèm!

TKB học kỳ 1 - khóa 14 (2018 - 2019)

Vui lòng xem file đính kèm!

Lịch thi tốt nghiệp Trung cấp - Khóa 12

Vui lòng xem file đính kèm!

Điều chỉnh Thời khóa biểu Học kỳ 1 - NH 2018-2019 - C12UD1

Vui lòng xem file đính kèm!

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4695464
Today
Yesterday
This Month
All days
68
1620
91256
4695464

Server Time: 2023-11-29 02:22:59