Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

211029

Anh văn chuyên ngành kế toán 2

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

 211044

 Anh văn chuyên ngành tài chính 2

01 

 

Xem tại đây 

 

 

Xem tại đây

 

 

3

211108

Kế toán Excel

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

 4

 

211160

 

 Kế toán tài chính 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

211165

 Kế toán tài chính 3

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

 6

 

211166

 

Kế toán tài chính 4

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

211230

Kinh tế lượng

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

211305

 Nghiệp vụ ngân hàng

thương mại 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

211349

Nguyên lý thống kê

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

 10

 

211358

 

 Nguyên lý thực hành bảo hiểm

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

211398

 Phân tích báo cáo tài chính

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

211424

 

 Phân tích rủi ro

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

 13

 

211636

 

 Tài chính doanh nghiệp 1

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

211640

 Tài chính doanh nghiệp

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

211648

 

 Tài chính doanh nghiệp 3

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

                                                                                                                                                             Xem tiếp

Các lớp học phần HK3 năm học 2013-2014 học đợt 2 bắt đầu từ ngày 23/6/2014.

THÔNG BÁO

Các lớp học phần Học kỳ 3 Năm học 2013 – 2014

Học đợt 2: bắt đầu từ ngày 23/6/2014

 

Thực hiện kế hoạch Học kỳ 3 Năm học 2013 – 2014, Nhà trường thông báo về việc tổ chức các lớp học phần học đợt 2, cụ thể như sau:

1. Các lớp học phần chính thức học đợt 2, bắt đầu học từ tuần Thứ 4 tháng 6/2014, gồm có:

TT

Mã môn học

Tên môn

Nhóm

 

Thời khoá biểu

Phòng học

Ngày học đầu tiên

Giảng viên

1

281710

Anh văn 3

04

Tiết 7-10

Thứ 4,6

D1.11

13/6/2014

Cô Nguyễn Thị Hồng Yến

2

241770

Tin học trong

kết cấu xây dựng (TH)

01

Tiết 7-11

Thứ 2

PM1D3

16/6/2014

Thầy Phạm Gia Hậu

3

241327

Cơ học kết cấu

01

Tiết 7-11

Thứ 3,5

D3.14

17/6/2014

Thầy Trần Xuân Hải

4

241451

Kết cấu bê tông

cốt thép 2

01

Tiết 7-11

Thứ 4,6

D3.14

18/6/2014

Thầy Phạm Gia Hậu

5

241460

Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

01

Tiết 7-11

Thứ 5

B06

24/7/2014

Thầy Nguễn Đình Minh

6

441503

Bài tập lớn Cơ kết cấu

01

Tiết 7-11

Thứ 3

VP khoa

17/6/2014

Thầy Trần Xuân Hải

7

211349

Nguyên lý thống kê

01

Tiết 7-11

Thứ 2

D3.15

09/6/2014

Cô Hà Thị Kiều Oanh

8

271375

Toán cao cấp

02

Tiết 7-10

Thứ 3,5

D1.11

17/6/2014

Thầy Huỳnh Việt Khánh

9

231258

Điện tử công nghiệp

01

Tiết 1-5

Thứ 2

B06

16/6/2014

Thầy Nguyễn Minh Huy

10

241936

Vật liệu kỹ thuật cơ khí

01

Tiết 1-5

Thứ 7

D3.13

14/6/2014

Thầy Nguyễn Vinh Dự

11

471550

Toán cao cấp

01

Tiết 1-5

Chủ Nhật

B04

22/6/2014

Thầy Huỳnh Việt Khánh

12

471500

Toán kinh tế

01

Tiết 7-11

Chủ Nhật

B04

22/6/2014

Cô Lâm Thị Nhung

13

271445

Toán kinh tế

01

Tiết 7-10

Thứ 4,6

D1.32

25/6/2014

Cô Lâm Thị Nhung

14

271760

Xác suất thống kê

01

Tiết 1-4

Thứ 4,6

B03

25/6/2014

Thầy Huỳnh Việt Khánh

15

281785

Anh văn 4

01

Tiết 7-10

Thứ 3,5

D1.21

24/6/2014

Thầy Nguyễn Đăng Dũng

16

281293

Anh văn 2

01

Tiết 1-4

Thứ 3,5

B02

24/6/2014

Cô Nguyễn Thụy Minh Trang

17

281293

Anh văn 2

02

Tiết 1-4

Thứ 3,5

D3.13

24/6/2014

Cô Nguyễn Thị Kim Anh

18

221869

Tin học đại cương (LT)

01

Tiết 4-6

Thứ 2

B05

23/6/2014

Thầy Lý Thiên Bình

Tin học đại cương (TH)

01

Tiết 1-5

Thứ 4,6

PM2A

25/6/2014

Cô Đinh Thị Hoàng Nguyên

19

211160

Kế toán tài chính 2

01

Tiết 1-5

Thứ 3,5

D1.21; D1.41

24/6/2014

Cô Hồ Thị Huệ

20

211165

Kế toán tài chính 3

01

Tiết 7-11

Thứ 2,4

D1.21; D1.41

23/6/2014

Cô Đỗ Thị Tuyết Lan

21

211636

Tài chính doanh nghiệp 1

01

Tiết 1-5

Thứ 3,5

D1.11

24/6/2014

Cô Nguyễn Thị Lan Phương

22

211640

Tài chính doanh nghiệp (KT)

01

Tiết 7-11

Thứ 3,5

D1.12

24/6/2014

Cô Lương Thị Băng Tâm

23

211230

Kinh tế lượng

01

Tiết 1-5

Thứ 2,4

D1.31; D1.21

23/6/2014

Thầy Hồ Mậu Tùng

 

2. Các lớp học phần không tổ chức đợt 2 Học kỳ 3 Năm học 2013 - 2014 theo kế hoạch dự kiến đã thông báo do sinh viên đăng ký quá ít, gồm có:

STT

Mã môn học

Tên môn

Nhóm

 

Ngày học

Phòng học

Dự kiến giảng viên

1

221869

Tin học đại cương (LT)

02

Tiết 7-9

Thứ 2

D1.12

16/6/2014

Tin học đại cương (TH)

02

Tiết 7-11

Thứ 4,6

PM1D1

25/6/2014

2

271262

Giáo dục thể chất 2

01

Tiết 1-5

Thứ 3,5

CV LTR

08/7/2014

 

Ghi chú:

- Sinh viên có nguyện vọng và điều kiện học có thể đăng ký chuyển sang các học phần khác hoặc nhóm lớp khác có tổ chức lớp, thời hạn đăng ký chuyển lớp: trong tuần đầu tiên lớp học phần bắt đầu.

- Sinh viên đã đóng học phí có thể rút học phí hoặc chuyển học phí sang các học phần khác, hoặc Học kỳ 1 Năm học 2014 – 2015 tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Sinh viên cao đẳng liên thông được đăng ký học các học phần tương đương có tổ chức trong Học kỳ 3.

Yêu cầu các Phòng, Khoa, Cố vấn học tập, Giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực hiện và phổ biến đến sinh viên học sinh nội dung thông báo này./.

 

Thời khóa biểu HK3 môn Nguyên lý thống kê

Vui long xem tập tin đính kèm

Thời khóa biểu học kỳ III của khoa xây dựng

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Các lớp học phần Học kỳ 3 năm học 2013-2014 học đợt 1 (bổ sung) bắt đầu từ 09/6/2014

Vui long xem tập tin đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 32_05.6.14.pdf)TB 32_05.6.14.pdf

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
1811314
Today
Yesterday
This Month
All days
1270
1289
28737
1811314

Server Time: 2019-03-19 23:33:28