TB 40: V/v tạm ngưng tiếp sinh viên và khách liên hệ công tác trong thời gian tổ chức Kỳ thi tuyển sinh CĐ hệ chính quy năm 2014 (ngày 14,15,16 tháng 7 năm 2014)

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 40_10.7.14.png)TB 40_10.7.14.png

TB: Nghỉ học trong thời gian thi tuyển sinh CĐ hệ chính quy năm 2014 (ngày 14,15,16/7/2014)

Vui lòng xem tập tin đính kèm

Attachments:
Download this file (TB 39_07.7.14.png)TB 39_07.7.14.png

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014 - phần 3

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

215939

Văn hóa ẩm thực

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

 221869

 

Tin học đại cương

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

3

231258

Điện tử công nghiệp

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

4

 

241327

 

Cơ học kết cấu

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

241403

Đồ án kết cấu bê tông

cốt thép 1

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

6

 

241451

 

Kết cấu bêtông cốt thép 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

241460

Kiến trúc dân dung và công nghiệp

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

241770

 Tin học trong kết cấu xây dựng

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

241936

Vật liệu cơ khí

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

10

 

271240

 

Giáo dục quốc phòng - an ninh

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

271375

Toán cao cấp (KT)

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

271375

 

 

Toán cao cấp (KT)

 

 

02

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

13

 

271376

 

Toán cao cấp (CN)

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

271445

 Toán kinh tế

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

271580

 

Vật lý

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

Xem phần 2                                                                                                                   Xem tiếp                                                                                                                                   

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014 - phần 2

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

211708

Thanh toán quốc tế

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

 211773

 

 Thuế

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

3

211773

Thuế

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

4

 

211794

 

 Tín dụng ngân hàng

 

02

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

215129

 Hành vi tổ chức

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

6

 

215402

 

 Kỹ năng thuyết trình

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

215402

Kỹ năng thuyết trình

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

 215442

 

 Luật lao động

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

215442

Luật kinh doanh

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

10

 

215463

 

 Marketing dịch vụ

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

215506

 Nghiệp vụ lễ tân

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

215618

 

 

  Phân tích hoạt động doanh nghiệp

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

13

 

215657

 

Quản trị kênh phân phối

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

215716

 Quản trị kinh doanh lưu trú

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

215764

 

 Quản trị nhà hàng

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

Xem phần 1                                                                                                                                        Xem tiếp

Thời khóa biểu và danh sách sinh viên các lớp học phần tổ chức trong học kỳ 3 - năm học: 2013 -2014 - phần 4

 

STT

Mã môn học

Tên môn học

Nhóm

Thời khóa biểu

Danh sách sinh viên

1

271580

Vật lý

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

2

 

271760

 

Xác suất thống kê

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

3

281280

Anh văn 1

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

4

 

281293

 

Anh văn 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

5

281293

Anh văn 2

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

6

 

281710

 

Anh văn 3

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

7

281710

Anh văn 3

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

8

 

281710

 

 Anh văn 3

 

03

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

9

281710

Anh văn 3

04

Xem tại đây

Xem tại đây

 

10

 

281785

 

Anh văn 4

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

11

291301

Đường lối cách mạng của

Đảng Cộng Sản Việt Nam

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

12

 

 

291325

 

 

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

 

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

 

13

 

291327

 

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

14

291327

Những NLCB của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

15

 

291690

 

Pháp luật đại cương

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

16

291845

Tư tưởng Hồ Chí Minh

02

Xem tại đây

Xem tại đây

 

17

 

371500

 

Giáo dục quốc phòng (TC)

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

18

471500

Toán kinh tế

(dành cho SV liên thông)

01

Xem tại đây

Xem tại đây

 

19

 

471550

 

Toán cao cấp

(dành cho SV liên thông)

 

01

 

Xem tại đây

 

 

Xem tại đây

 

 

Xem phần 3                                                       Hết                                                                                      

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
1658212
Today
Yesterday
This Month
All days
167
1365
26542
1658212

Server Time: 2018-11-21 03:15:07