Nhân sự

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

ThS. Lý Thiên Bình

Trưởng phòng.

62 64 89 52

Trần Thị Nguyệt

Chuyên viên khảo thí, đăng ký học phần, theo dõi học phí.

62 56 33 70

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Chuyên viên kế hoạch, lập và theo dõi thực hiện thời khóa biểu, lịch thi, xác nhận thanh toán thù lao giảng dạy.

62 64 89 52

Lâm Thị Thúy Hoa

Chuyên viên tiếp và giải quyết các yêu cầu của HSSV, quản lý văn bằng, chứng chỉ.

62 64 89 52

Hà Minh Giang

Chuyên viên xử lý kết quả học tập, quản lý hồ sơ và dữ liệu HSSV, in ấn văn bằng, chứng chỉ.

62 64 89 52

Phạm Thành Trung

Trần Thị Hòa

Chuyên viên phụ trách công tác giám thị.

62 56 33 70

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
3032202
Today
Yesterday
This Month
All days
3503
1320
22118
3032202

Server Time: 2021-04-13 20:46:49