Nhân sự

Họ tên

Chức danh

Điện thoại

ThS. Lý Thiên Bình

Trưởng phòng.

62 64 89 52

Trần Thị Nguyệt

Chuyên viên khảo thí, đăng ký học phần, theo dõi học phí.

62 56 33 70

Phạm Thành Trung

Chuyên viên kế hoạch, lập và theo dõi thực hiện thời khóa biểu, lịch thi, xác nhận thanh toán thù lao giảng dạy.

62 64 89 52

Lâm Thị Thúy Hoa

Chuyên viên tiếp và giải quyết các yêu cầu của HSSV, quản lý văn bằng, chứng chỉ.

62 64 89 52

Hà Minh Giang

Chuyên viên xử lý kết quả học tập, quản lý hồ sơ và dữ liệu HSSV, in ấn văn bằng, chứng chỉ.

62 64 89 52

Trần Thị Nguyệt

Chuyên viên phụ trách công tác giám thị.

62 56 33 70

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
4916860
Today
Yesterday
This Month
All days
740
2188
20470
4916860

Server Time: 2024-04-13 19:08:57