Lịch thi mới điều chỉnh Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 Cao đẳng chính quy Khóa 14, 15

Vui lòng xem tập tin đính kèm.

Lịch thi HK2 (2019-2020) Khóa 15 và học lại

SV xem file đính kèm.

Lịch thi lần 2 học kỳ 1 (2019-2020) khóa 14.15

SV xem file đính kèm.

Lịch thi HK2 (2019-2020) Khóa 14 và học lại

SV xem file đính kèm.

Lịch thi HK1 (2019-2020) khóa 15

SV xem file đính kèm.

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

QUY TRÌNH - BIỂU MẪU

ĐĂNG NHẬP

Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me
3860965
Today
Yesterday
This Month
All days
106
1467
13487
3860965

Server Time: 2022-08-10 02:19:12